xKurz.eu , xKurz.cz

 

 

Registrujte se zdarma na 30 dnů bez omezení

 

 

 

Nová verze FakturaceNet - HTML5 verze - příprava na jakoukoliv velikost LCD

 • Uprava pro dynamické přizpůsobení podle velikosti LCD, tablet, mobil, PC
 • Kompletní předělání registrace nových nájemců aplikace FakturaceNet
 • Rozdělení na provoz podle parametrů nájemce
  • U = uživatel, nově registrovaný zákazník, který si nastavuje 6 kroků a fukce pro provoz
  • F = nový nájemce aplikace, který má nastavené funkce
  • N = najemce má vlastní aplikaci nastavenou i databazi
  • Z = provozní zaměstnanec, který má přístup do kompletní správy veškerých informací FakturaceNet podle přístupu
  • A = administrator aplikace FakturaceNet, nájemců aplikace, funkcí a všech uživatelů

Rozdělení a provoz FakturaceNet

 • Nájemce může provozovat aplikaci ve sdílené nebo vlastní nezávislé databázi
 • Nájemce může podle varianty být provozován virtuálně na vlastním serveru podle potřeby
 • Nájemce může mít neomezený počet zaměstnanců, uživatelů, dodavatelů a odběratelů podle potřeby

Spolupráce

 

Ukázka provozu evidence skladu, dokladů:
Login: demofa
Heslo: demofa 

Pokud cokoliv smažete, bude ztraceno, mužete vkládat i editovat zpětně, jen to co je vloženo pod tímto demo účtem !
Nejlepší zkušenost  je vložit a zkazit údaje sami zde a kdykoliv je lze buď smazat nebo opravit 


FakturaceNet starší verze k stažení zdarma, nabízíme kompletní scripty, MySQL vzor databáze ke stažení.
Základní postup, čtěte , ukázka spuštěnílicenční ujednání FaNet.cz , FakturaceNet.cz 

 

 

 

Vkládání krok za krokem, 01 - Skladová karta , 02 - Výdej nebo příjem zboží, služeb, 03 - Vystavení faktury nebo příjem faktury, ukázka
Chcete si vyzkoušet jak to funguje, registrujte nebo se přihlaste a vkládejte cokoliv, zkuste i tady
Skladyzásoby, vazby mezi skladovými pohyby, doklady, Sklady a pohyby na skladech, skladové karty, tisk, rezervace, objednávky na dodavatele
Reklamace zatíženky - evidence, tisk karet, vazba na doklady.
Pohyby v pokladně, vazba na vystavené, přijaté faktury. Kniha jízd, přehled aut, spotřeba, řidiči
AutoFakturace - jedním kliknutím nebo nastavením datumu kopie nových dokladů se stejným obsahem.
Faktury ve formátu ISDOC a ISDOCX.
Součástí ISDOCX jsou i přílohy dokumentů - objednávka, dodací list, faktura html a razítko.
Statistiky, inventury, statistika prodeje podle skladů, přehledy přijem a výdej na sklad
Vystavujete faktury až v 16 měnách podle aktuálního kurzu měny

Přístup bez omezení odkudkoliv, neomezený počet licenci pro administrátora a zaměstnance objednaných služeb.
.... a daleko více než si umíte představit, historie, kompletní popisy, podrobný rozpis

Vývoj nový funkcí pro další provoz.

Rozesílaný placený obsah globálně do celého světa, zpoplatnění informací, reklama na mobilu, brána SMS
Využití placených SMS bran i Premium SMS pro předplatné obsahu informací. Využití pro rozesílání Trading signálů, Forex
Prodej agendy a nabídka pronájmu za provoz FakturaceNet, vlastní zákazníci, provoz, vlastní ceny

 

 

 

je aplikace pro evidenci a vytváření faktur, daňových dokladů a mnoho dalšího.
Při vývoji klademe důraz především na jednoduchost a snadnost obsluhy.
Nenajdete zde žádné další (zbytečné) funkce náležící spíše do účetních systémů.
Na základě požadavků našich zákazníků byly postupně přidávány další funkce popř. rozšiřujeme ty stávající.

Funkce evidence dokladů:

 • základní průvodci nastavením programu
 • vytvoření a mazání vystavených a přijatých faktur a záloh
 • faktury v cizí měně podle aktuálního kurzu
 • faktury, dobropisy, dodací listy, zálohy a pokladní doklady v češtině, angličtině a němčině
 • dobropisy (i v cizí měně)
 • postupné úhrady faktur bez omezení, a jejich způsob úhrad pro lepší přehlednost, tisk sestav
 • částečné odečítání záloh
 • evidence faktur přijatých , závazky
 • evidenca faktur vydaných , pohledávky
 • tisk platebních příkazů
 • evidence pokladny , tisk pokladní knihy , vazby na vydané nebo přijaté doklady
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • kopírování faktur , zasílání na email, informace i na SMS odběratele
 • tisk dodacích listů, objednávek vydaných a přijatých
 • evidence a práce se zálohovými fakturami (vytváření, mazání, kopírování)
 • min. tři volitelné vzhledy faktur vydaných, objednávek, dodacích listů, možnost změny vhledu dokladů
 • nové formuláře faktur s úpravami potřebnými po vstupu do EU
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • volba režimu tisku pokladních dokladů (jeden na A4, dva na A4, dva na 1/2 A4)
 • hromadný tisk dokladů (za období, v číselné řadě, podle odběratele)
 • evidence knihy faktur
 • evidence odběratelů, dodavatelů, třídění podle ruzných kritérií, nastavení splatností faktur, slevy na jednotlivé odběratele
 • šablony pro často používané texty
 • vyhledávání v šablonách podle zadaného textu , slova, zkratky atd.
 • zaokrouhlování hotovostních faktur na koruny
 • volná editace textu faktury, poznámek ke jednotlivému zboží a poznámky pod čarou
 • libovolně definovaná číselná řada faktur, dodacích listů, objednávek vydaných a přijatých, dobropoisy 
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • okamžitý přehled o celkové částce nezaplacených faktur k aktuálnímu dni
 • okamžitý přehled o celkovém obratu v zadaném období
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • tisk vydané faktury na připojené tiskárně jakékoliv na sití 
 • tisk vydané faktury do souboru PDF , virtuální tisk a software
 • odeslání faktur, dodacich listu, objednávek emailem přímo z aplikace FakturaceNet
 • spolupráce s externími emailovými programy (MS Outlook, MS Outlook Express)  bez omezení
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury, objednávky, dodacích listů, dobropisy, razítka
 • zálohování dat podle přání zákazníka aplikace
 • volba režimu plátce/neplátce DPH
 • možná práce v síti bez omezení na místě výskytu uživatele, dosah internetu
 • automatické aktualizace všech modulů a funkcí aplikací FakturaceNet

Funkce řízení skladu a pohybu na skladě:

 • řízení skladů, zatřídění zboží podle umístění
 • evidence zboží podle skladu
 • evidence skladových karet a zboží
 • inventury skladových zásob, příjem, výdej zboží
 • vazba přijatého a vydaného zboží na přijaté faktury nebo vydané faktury
 • blokování zboží na skladě s následným výdejem ze skladu na základě vydané faktury
 • evidence přijatých reklamací, vyhledávání, vazba na sklad, vazba na vydané doklady
 • evidence reklamací, přehledy a tisk, vazba na vystavené doklady, faktura, objednávka, dobropis
 • evidence zatíženek, tisk, vazba na doklady
 • objednávka zboží na dodavatele, příjem zboží na sklad s možnosti autovystavení přijaté faktury na základě dodávky zboží
 

« Go Back Go Home »